เครื่องช่วยคำนวณราคาเพชร

 เครื่องมือช่วยคำนวณ อ้างอิงจาก Rapaport Price List ราคากลางของเพชรทั่วโลก ราคาเพชรที่ประเมิน อาจมีการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยอื่น เช่น การเจียระไน, Fluorescence(การเรืองแสง), สัดส่วนสมมาตร และ สถาบันที่เพชรได้รับรองคุณภาพ เป็นต้น ซึ่งจะมีผลในส่วนของส่วนลดที่จะได้รับ หากต้องการคำแนะนำเพิ่มเติมสามารถปรึกษากับทีมอวีราได้ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย รับคำปรึกษา