คู่มือการซื้อ

วิธีการเลือกซื้อเพชร

เพชรมีพื้นฐานอยู่4ประการ หรือที่เรียกว่า4Cs
ส่วนในการซื้อเพชรที่มีขนาดตั้งแต่0.30กะรัตขึ้นไปนั้น AVIRA แนะนำให้พิจารณาเพิ่มเติมอีก1C คือ Certificate ใบเซอร์รับรองจากสถาบัณ GIA หรือ HRD
5Cs ที่เราแนะนำให้พิจารณาได้แก่ Carat กะรัต Cut การเจียระไน Color สี/น้ำ Clarity ความสะอาด/ตำหนิ Certificate ใบเซอร์รับรอง

1.) Carat กะรัต
กะรัต หรือที่ใช้ตัวย่อ CT คือหน่วยที่ใช้เป็นมาตรฐานในการชั่งวัดเพชรและอัญมณีต่างๆ 1กะรัตนั้นมีน้ำหนัก= 0.2 กรัม
ใน1กะรัตนั้นจะแบ่งเป็นหน่วยย่อยทั้งหมด100หน่วย หรือที่เรียกว่า “ตังค์” เช่น เพชร 0.68กะรัต เรียกว่า เพชร 68ตังค์

ราคาของเพชรนั้นมีราคาสูงขึ้นไปตามน้ำหนักของเพชรโดยอ้างอิงจากราคากลาง(RAPAPORT)ในแต่ละช่วงน้ำหนัก น้ำหนักจึงเป็นข้อแรกที่จะใช้พิจาราณาในการเลือกซื้อเพชร โดย AVIRA มีเพชรให้ลูกค้าเลือกตั้งแต่1ตังค์ไปจนถึงมากกว่า5กะรัต


2.) Cut การเจียระไน

การเจียระไนเพชรเป็นอีกประการหนึ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากโดยเพชรที่สวยเป็นประกายนั้นควรมีการเจียระไนที่ได้สัดส่วนที่เหมาะสม หน้าเพชรไม่กว้างเกินไป ก้นไม่ลึกเกินไป เพื่อให้ได้การสะท้อนแสงที่เป็นประกายแวววาว

รูปข้างต้นนั้นเป็นการแสดงการเดินทางของแสงโดยที่รูปกลางคือการเจียระไนที่สมส่วนที่สุด(ideal cut)โดยการเดินทางของแสงจะสะท้อนกลับมาหาผู้มอง

ตัวอย่างเพชรจริง เพชรเม็ดแรกคือเพชรที่มีการเจียระไนที่สมส่วน เม็ดที่สองคือเพชรที่ถูกเจียระไนให้ก้นลึกเกินไป เม็ดที่3คือเพชรทีเจียระไนยออกมาหน้ากว้างเกินไป

เพชรทรงกลม Round brilliance cut
คือเพชรที่ได้รับความนิยมที่สุดและมีราคาสูงที่สุด และเพชรที่ได้รับการรับรองจากสถาบันว่าเป็นเพชรที่ถูกเจียระไนได้สวยที่สุดคือ ได้ เกรด Excellent ทั้ง3 คุณสมบัติหลักๆ ได้แก่ สัดส่วน Proportion ความสมมาตร Symmetry การขัดผิว Polish

เพชรกลมวีร่านำมาขายนั้น เราคัดมาเฉพาะเพชรที่มีการเจียระไนสมส่วน ideal cutและในเพชรที่มีขนาดตั้งแต่  0.30กะรัตขึ้นไป เราใช้เฉพาะเเพชรที่มีใบเซอร์รับรองจากสถาบันว่ามีการเจียรไน3excellent เท่านั้น


3.)
 Color สี/น้ำ

เพชรจริงๆแล้วนั้นมีหลายสี แต่สีที่นิยมและพบได้ทั่วไปในตลาดคือสีขาวหรือไร้สี โดยที่เพชรสีอื่นๆเช่น เหลืองเข้ม น้ำตาล ชมพู น้ำเงิน นั้นจะถูกจัดอยู่ในกลุ่มสีแฟนซี ซึ่งจะมีราคาแตกต่างกันออกไปตามสีต่างๆ การจัดแบ่งน้ำหรือสีของเพชรนั้นจะถูกเริ่มต้นที่เพชรไร้สีหรือที่เรียกว่าน้ำ100 D Color ไล่ลงไปเป็น น้ำ 99 E Color น้ำ 98 F Color ตามลำดับ โดยที่เพชรที่มีความขาวมากก็จะมีราคาสูงตามไปด้วย

การระบุหรือจัดแบ่งลำดับสีนั้นไม่สามารถทำได้ด้วยบุคคลทั่วไป จะต้องเป็นผู้ชำนาญและจำแนกในห้องLabที่มีการควบคุมแสงไฟเท่านั้นโดยจะมีเพชรสีต้นแบบที่เรียกว่าเพชร Master โดยที่เราสามารถจะรู้ได้จากใบCertificate จากสถาบันรับรอง กำกับมากับเพชรว่าเพชรเป็นสีอะไร
ในกรณีเพชรเม็ดเล็กที่ไม่มีใบรับรอง อาจจะทำได้พียงกะเกณฑ์ได้ว่าเป็นเพชรในกลุ่มสีไหน เช่น DEF น้ำ100-98 กลุ่มไร้สี, GHIJ น้ำ97-94 กลุ่มเกือบไร้สี ดังภาพ เป็นต้น
ซึ่งหมายความว่าถ้าปราศจากใบCertificate เราจะไม่สามารถเรียกเพชรน้ำ100ได้เลยจะเรียกได้ก็แต่เพียงเพชรกลุ่ม 100-98 เพราะไม่สามารถคัดแยกได้4.) Clarity ความสะอาด/ตำหนิ
 Clarity ความสะอาด หมายถึง ตำหนิที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติของเพชร
โดยที่เพชรยิ่งสะอาดมากหรือตำหนิน้อยก็จะมีความหายากและมูลค่าสูงขึ้น

AVIRA เลือกใช้เพชรเฉพาะเพชรคุณภาพความสะอาดระดับVVSเป็นส่วนใหญ่และคุณภาพต่ำที่สุดไม่ต่ำกว่าVS คือไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าและสังเกตุได้ยากด้วยกล้องขยาย 10 เท่า และถ้าลูกค้าอยากได้ความสะอาดระดับอื่นเช่น IF ไม่มีตำหนิ นั้น อวีร่าก็มีเพชรทุกเกรดให้เลือกชม


5.) Certificate ใบเซอร์รับรองจากสถาบัน GIA/HRD
AVIRA เลือกใช้เพชรขนาดตั้งแต่0.30กะรัตขึ้นไป ที่ได้ใบเซอร์รับรองจากสถาบัน GIA หรือ HRD เท่านั้น โดยที่เพชรที่มีใบเซอร์GIA จะมีมูลค่าสูงกว่า HRD อยู่ประมาณ 5-10%